Voimalaitosrakenteet

Voimalaitosten paineenalaiset ja paineettomat rakenteet kuuluvat HögforSteka Oy:n päätuotteisiin. Pitkälle automatisoitu tuotanto takaa tehokkaan ja laadullisesti virheettömän valmistuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa.

HögforsSteka Oy on kokenut painelaitevalmistaja. Tarjoamme voimalaitosrakenteille myös konepajasuunnittelun.

Kaksoisripaputki